Integritetspolicy

1. Introduktion

Flattered AB (“Flattered”) är förpliktigad att skydda din integritet som kund, besökare av webbplats eller annan tredje part, som till exempel en kontaktperson i en verksamhet eller annan organisation som Flattered samarbetar med.

Flattered värnar om sina kunders och besökares integritet. Flattered vill därför vara transparenta med hur de hanterar dina personuppgifter så du känner dig trygg när du genomför ett köp eller besöker i deras webshop. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur Flattered samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Om du har några frågor eller kommentarer gällande denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen ta kontakt med oss på Flattered via kundservice.


2. Var samlar Flattered in dina personuppgifter ifrån?

Flattered kan samla in personuppgifter från dig när du gör ett inköp på webbplatsen, kommunicerar per post, e-post eller telefon, skapar ett konto för prenumerationstjänsten på webbplatsen eller begär information från Flattered. Flattered kan även automatiskt samla in teknisk- och användarinformation om din utrustning, surfning och webbläsnings-mönster när du interagerar med Flattereds webbplats. Personuppgifterna samlas in med hjälp av cookies, serverns loggar och annan liknande teknik.I tillägg till de personuppgifter du tillhandahåller kan Flattered samla in information om dig från tredje part, t.ex. från ett kreditupplysningsföretag, tillsynsmyndighet eller andra offentligt tillgängliga databaser.

Om du inte tillhandahåller vissa uppgifter när de efterfrågas kan det hända att Flattered inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot dig eller besvara dina förfrågningar, vilket förhindrar Flattered från att ge dig bästa möjliga service. Flattered kan även bli förhindrade från att uppfylla sina juridiska skyldigheter (t.ex. rapporteringskrav.


3. Vilka uppgifter samlar Flattered in?

Flattered kan samla in, lagra och använda följande typer av personuppgifter om dig:

- Allmän information och kontaktuppgifter, t.ex. namn, kön, telefonnummer, e-postadress, fysisk adress och övriga kontaktuppgifter.

- Ekonomiska uppgifter, t.ex. bankuppgifter, kredituppgifter och betalningshistorik.

- Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, t.ex. dina preferenser vid mottagande av marknadsföringskommunikation från Flattered och/eller tredje part, kontoinformation till Flattereds prenumerationstjänst, korrespondensdata vid kontakt med Flattereds kundservice och andra kommunikations-/prenumerationsinställningar.

- Teknisk data, t.ex. IP-adress, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, inställningar för tidzon och plats, typer och versioner av webbläsarplugin, operativsystem, plattform och annan teknik i de enheter du använder för åtkomst till Flattereds webbplats.

- Användningsdata, t.ex. information om hur du använder Flattereds webbplats samt din köphistorik.


4. Hur använder Flattered dina personuppgifter?

Flattered kan använda dina personuppgifter till att:

- Administrera och uppfylla sina avtalsenliga och juridiska skyldigheter gentemot dig eller det företag du representerar.

- Uppfylla sina juridiska skyldigheter och rapporteringskrav, t.ex. garantianspråk, bokföringsregler och deklarationer till skattemyndigheter samt andra tillsynsmyndigheter.

- Besvara dina frågor och förfrågningar.

- Validera din lagliga ålder för inköp online.

- Fastställa, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter.

Behandling av dina personuppgifter som inte baseras på juridiska eller avtalsenliga krav kommer att baseras på Flattereds berättigade intresse för att:

- Förse dig med utskick innehållande marknadsföringskommunikation och andra publikationer (via e-post eller liknande teknik) avseende Flattereds verksamhet som kan vara av intresse för dig, såsom allmän information och nyhetsbrev.

- Analysera statistisk användningsdata för att studera hur besökare använder Flattereds webbplats samt i syfte till att förbättra webbplatsen.

- Hantera Flattereds dagliga behov inom verksamheten.

Flattered använder sig av Klarna som betalningspartner vilket ger dig som kund flera betalningsmöjligheter. Oavsett betalningssätt på Flattered webbplats tillhandahålls och skyddas dina personuppgifter av Klarna. För frågor gällande dina personuppgifter vid betalning hänvisar vi till Klarnas kundservice på + 46 8-120 120 10.

Läs om Klarnas Dataskyddspolicy här.

Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål för vilka de samlades in, såvida inte Flattered rimligen anser att de måste användas av annan orsak och att den orsaken är förenlig med det ursprungliga syftet. Om Flattered behöver använda dina personuppgifter för ett icke relaterbart syfte, kommer du att bli underrättad innan ytterligare bearbetning utförs.


5. Till vem lämnar Flattered ut dina personuppgifter?

Utöver de utlämnande som rimligen är nödvändiga för de ändamål som framställs på annan plats i denna integritetspolicy kan Flattered lämna ut uppgifter om dig:

- Till Flattereds tjänsteleverantörer, t.ex. logistik, betalning, marknadsföring och teknisk support som endast får behandla personuppgifter på Flattereds vägnar.

- I den utsträckning som Flattered är skyldig att göra enligt gällande lag.

- I samband med eventuella juridiska förfaranden eller framtida juridiska förfaranden

- I syfte att etablera, utöva eller försvara Flattereds juridiska rättigheter.

Utöver vad som anges i denna integritetspolicy kommer Flattered inte att lämna dina personuppgifter till tredje part.

6. Var lagrar och transfererar Flattered dina personliga uppgifter?

Dina folkbokföringsuppgifter samt mailadress kommer samlas i vårt e-handel, mail- och affärssystem.

Klarna AB kommer även samla dessa uppgifter i sina interna system.


7. Hur skyddar Flattered dina personuppgifter?

Flattered kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig utlämnande av eller åtkomst till dina personuppgifter. Dock kan inte Flattered garantera full säkerhet för data som skickas via internet då datatransmission i sin natur är osäkert.


8. Hur länge sparar Flattered dina personuppgifter?

Flattered sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå det syfte som uppgifterna samlades in för eller om så krävs för att efterleva eventuella obligatoriska lagringstider enligt gällande lag.


9. Vilka är dina rättigheter?


9.1 Åtkomst till dina personuppgifter

Tänk på att du närsomhelst har tillgång att hämta ut uppgifter som Flattered lagrar om dig. Du har rätt att veta vad de lagrar, i vilket syfte och hur länge de sparar dessa uppgifter.


9.2 Rättelse, radering och invändningar

Du har rätt att begära att Flattered korrigerar eventuella felaktiga uppgifter om dig, raderar de uppgifter som inte längre är relevant för det ändamål som de samlades in och/eller motsätter sig Flattereds behandling av dina personuppgifter. Vissa juridiska skyldigheter kan dock hindra Flattered från att omedelbart radera viss information.

Om Flattered behandlar några av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka dessa.


9.3 Avstående från direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.


9.3.1 Nyhetsbrev

Har du som kund samtyckt till att dina personuppgifter används för detta ändamål (prenumerationstjänst) kommer Flattered att kommunicera till dig via e-post. Du har rätt att närsomhelst avregistrera dig från Flattereds prenumerationstjänst genom att själv avregistrera via utskick och/eller genom att kontakta Flattereds kundservice.


9.3.2 Sociala medier

Följer du och/eller interagerar med Flattered via tredje parts sociala medier som t.ex. Instagram, Facebook, YouTube eller Pinterest kommer lämnade uppgifter även att omfattas av tredje parts personuppgiftshantering och sekretess.


9.4 Klagomål

Du kan närsomhelst framföra ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet om du anser att Flattered dina personuppgifter i strid mot tillämpliga dataskyddslagar.


10. Cookies

Flattered använder cookies i syfte till att samla information om din användning och dina intressen av onlinetjänsten. Du kan konfigurera din webbläsare till att avvisa alla/några cookies samt meddela dig när webbplatser placerar eller får tillgång till cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda Flattereds webbplats. Din tillgång till vissa funktioner och delar av webbplatsen kan dock bli oåtkomliga och/eller inte fungera korrekt.


11. Tredje Part

Flattereds hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på webbplatsen till tredje part. Flattered är inte ansvariga för integritetspolicyn på tredje parts webbplats.


12. Uppdatering av integritetspolicy

Flattered granskar sin integritetspolicy kontinuerligt och kan komma att uppdatera. Du rekommenderas därför att kontrollera integritetspolicyn med jämna mellanrum för att säkerställa att du är nöjd med de ändringar Flattered genomgått. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2019-04-16.


Cookies

1. Användning av cookies

Flattereds webbplats www.flattered.com använder cookies som fastställts av Flattered (cookies från första part) samt cookies som fastställts av tredje part (cookies från tredje part).

Cookies används på nästan alla webbplatser. De är små textfiler som sparas i din dator eller enhet för att hjälpa Flattereds webbplats med att utföra ett antal funktioner. De kan exempelvis hjälpa till att övervaka antalet personer som använder Flattereds webbplats och därmed bidra till en större förståelse på hur människor interagerar med webbplatsen.

Vissa cookies på Flattereds webbplats samlar in personuppgifter om dig. Läs Flattereds integritetspolicy för att få ytterligare information om hur de kan samla in och använda uppgifter om dig via din interaktion med dem, inklusive din användning av denna webbplats.


2. Vilka cookies använder Flattered?

- Nödvändiga cookies: krävs för den dagliga driften av Flattereds webbplats, t.ex. genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen.

- Funktionalitets-/inställningscookies: gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen beter sig, ser ut och sparar dina inställningar, t.ex. föredraget språk eller den region du befinner dig i.

- Analytiska-/prestandacookies: tillåter Flattered att känna igen och räkna antalet besökare och se deras användning av webbplatsen. Detta möjliggör ökad förståelse i hur besökare interagerar med Flattereds webbplats genom att samla och rapportera anonym information (begränsade identifierbara uppgifter kan samlas in).

- Targeting-/marknadsföringscookies: registrerar ditt besök på Flattereds webbplats, de sidor du har besökt samt de länkar du har följt. Flattered kommer att använda denna information till att utforma sin webbplats och kommunikation till mer relevant utifrån dina intressen. Identifierbara eller unika uppgifter kan samlas in. Flattered kan även dela denna information med tredje part för samma ändamål.


3. Hur kan du hantera dina cookies?

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att hantera cookies via webbläsarinställningarna. Du kan t.ex. välja att blockera cookies för att förhindra att webbläsaren accepterar nya cookies, ta bort befintliga, meddela dig när du får en ny cookie samt avaktivera cookies helt och hållet.

Se länkar nedan för anvisningar om hur du kan ändra webbläsarens inställningar (urval mest använda webbläsare):

- Microsoft Internet Explorer

- Safari

- Firefox

- Google Chrome

Observera att genom att begränsa cookies kan du eventuellt hindras åtkomst till vissa delar av Flattereds webbplats.Kontakt

Om du har frågor eller invändningar avseende denna integritetspolicy eller Flattereds behandling av dina personuppgifter kan du ta kontakt genom att använda någon av nedanstående kontaktvägar:

Flattered AB

Sankt Eriksgatan 116

113 31 Stockholm

Sverige


Organisationsnummer: 556936-9027

E-post: support@flattered.com